آيا براي مسلمانان جايز است، در فري نان پزد که در آن پيتزا با گوشت خوک پخته مي‏شود؟ و از آنجايي که نجاست فقط از راه رطوبت سرايت کننده من

آيا براي مسلمانان جايز است، در فري نان پزد که در آن پيتزا با گوشت خوک پخته مي‏شود؟ و از آنجايي که نجاست فقط از راه رطوبت سرايت کننده منتقل مي‏شود، آيا مفهوم رطوبت سرايت کننده بر خمير نان مطابقت مي‏کند؛ با فرض اين موضوع که اجزايي از گوشت خوک بر سطح فر بيافتد. با علم به اينکه درجه حرارت فر به 300 درجه يا بيشتر برسد و اينکه گوشت از هر نوعي که باشد، اگر مستقيماً با سطح فر در تماس باشد پس از مدت کوتاهي تبديل به زغال مي‏شود؟

اين حالتي است که در مورد وجود رطوبت و يا در سرايت آن، شک و ترديد وجود دارد و در هر دو حالت نمي‏توان حکم به نجاست کرد.