من در انگلستان درس مي‏خوانم و در مورد ظرف هاي پخت و پز و وسايل آشپزخانه با دشواري هاي روبرو هستم، چرا که بيشتر دانشجويان غير مسلمانند و

من در انگلستان درس مي‏خوانم و در مورد ظرف هاي پخت و پز و وسايل آشپزخانه با دشواري هاي روبرو هستم، چرا که بيشتر دانشجويان غير مسلمانند و گوشت خوک مي‏خورند، همچنين از گوشت حيوان و يا مرغي که از راه اسلامي ذبح نشده تغذيه مي‏کنند، تکليف من چيست در حالي که مجبورم با آنها زندگي کنم؟

بايد از آنچه که با چيزهاي نجس تماس داشته اجتناب کني؛ مانند گوشت خوک و گوشت حيوان ذبح شده به روش غير اسلامي. اما اگر علم به نجاست نداشتي و يا وجود و سرايت نجاست را نديدي، لازم نيست که از چيزي اجتناب کني؛ زيرا همه چيز براي تو تا وقتي که بداني نجس شده، پاک است. در مورد ظرف ها، حکم به پاکي آن مي‏شود اگر بعد از پخت و پز آنها را با آب بشويند؛ حتي اگر از اهل کتاب نباشند.