آيا روغني که در آن گوشت ذبح نشده، جوشانده شود، نجس مي‏گردد و آيا حرام است که مرغ

آيا روغني که در آن گوشت ذبح نشده، جوشانده شود، نجس مي‏گردد و آيا حرام است که مرغ ذبح شده اما جوشيده شده در اين روغن را بخوريم، زيرا برخي مي‏گويند روغن تا وقتي که مي‏جوشد نجاست بر آن تأثيري ندارد و خوردن چنين مرغي جايز است؟

روغن با جوشيدن گوشت ذبح نشده در آن، نجس مي‏گردد. در اين صورت با هرآنچه تماس يابد مانند گوشت حلال، نجس مي‏کند و اين سخن نادرست است که جوشيدن، مانع نجاست مي‏گردد؛ بلي اگر گوشت، مشکوک التذکيه باشد، بنا را بر پاکي آن‏چه مي‏گذارند، مانند روغن، که با آن تماس مي‏يابد، گرچه خوردن خود آن حرام است.