همسرم ازمقلدين آيت الله خويي (ره) و بنده از مقلد

همسرم ازمقلدين آيت الله خويي (ره) و بنده از مقلدين شما هستم، آيا بر من ارتکاب عملي در باب طهارت، که بر خلاف نظر آيت الله خويي باشد حرام است؟ يا اينکه هر کدام بر اساس تقليدي که داريم، عمل کنيم؟

هرکدام بر اساس تقليدتان عمل کنيد.