در كتاب «فقه الشريعه»، عبارت «اعتصام آب» را خواندم، منظور از اعتصام چيست؟

در كتاب «فقه الشريعه»، عبارت «اعتصام آب» را خواندم، منظور از اعتصام چيست؟

منظور اين است كه آب به مقدار معين برسد يا ويژگي معين يابد، كه ورود نجاست به آن تأثيري نداشته باشد، مثل آبي كه وزن آن به 277 كيلوگرم برسد، كه «كر» ناميده مي‎شود. يا اينكه از زمين بجوشد يا امثال آن. حكم اين آب اين است كه به مجرد برخورد باعين نجاست يا آنچه در حكم نجاست است، نجس نمي‏شود، مگر زماني كه رنگ، طعم و بوي آن تغيير كند و سبب اين تغيير هم تماس با نجاست باشد.