آيا زنگ زدگي موجود در لوله هاي آب، موجب مضاف شدن آب نمي‏شود، كه نتوان با آن رفع حدث يا نجاست كرد؟ و آيا م

آيا زنگ زدگي موجود در لوله هاي آب، موجب مضاف شدن آب نمي‏شود، كه نتوان با آن رفع حدث يا نجاست كرد؟ و آيا مي‏شود بنا به گفتة شما در كتاب «فقه الشريعه» صفحه 53 در مورد آب مطلق، دريافت كه اين آب مضاف است؟ چنان‎که گفته ايد: «پيشتر ذكر شد كه آب مطلق آبي است كه خالص باشد و عنصر ديگري هم با آن مخلوط نباشد مثل آب رودها و چشمه ها و اختلاط آب با رسوبات و تيرگي‏هايي كه باعث سفيدي و قرمزي يا سبزي رنگ آب مي شود، منافاتي با مطلق بودن آب ندارد و آب مطلق است، مگر زماني كه غلظت به حدي باشد كه آب به گل و لاي تبديل شود يا پر از خاشاك و علف شود و طوري باشد كه آن‎را از مطلق بودن خارج كند و مضاف گردد.» در قسمت ديگر فرموديد: «و آن مثل پيراهن قرمزي است كه هنگام شستن خون اندكي كه بر آن است، رنگ آن در آب حل مي‏شود، در اين مورد قرمز شدن رنگ آب بخاطر رنگ پيراهن نجس، باعث نجس شدن آب كر نمي‏گردد، جز اينكه به وسيله آن، آب مضاف مي‏شود و ويژگي معتصم بودن آن از بين مي‏رود و ساقط مي‏شود.» با توجه به اين تصريحات، آيا تغيير رنگ ناشي از زنگار لوله، آب را مضاف مي كند؟ يعني شستن با آن جايز نيست؟

رنگ قرمز کم، كه آب بخاطر زنگ زدگي به خود مي‏گيرد آن‎را از مطلق بودن و صحت پاك كنندگي آن، خارج نمي‏کند تا زماني كه اختلاط با رسوبات و زنگار و تغيير رنگ آب به حدي نباشد كه در عرف بگويند اين آب مطلق نيست، چنان‎که در قسمتهاي نقل شده از «فقه الشريعه» به وضوح بيان کرده ايم، گاهي آب به شكلي است كه به آن، گل گفته مي شود كه اين مورد مضاف است و گاهي در عرف مي‏گويند كه آب با خاك و يا غير آن مخلوط شده كه آب را از مطلق بودن خارج نمي‏كند.