اگر نجاست به صابون حمام رسيده باشد و صابون نجس شده باشد، چگونه بايد آن‎را تطهير کنيم؟

اگر نجاست به صابون حمام رسيده باشد و صابون نجس شده باشد، چگونه بايد آن‎را تطهير کنيم؟

ريختن آب روي آن كفايت مي‏كند، مگر زماني كه نجاست در آن نفوذ كرده باشد يا اينكه مدت زيادي در آب نجس مانده باشد، دراين صورت براي تطهير آن بايد آن‎را به مدت طولاني در آب كر و پاك قرار داد؛ به گونه‏اي كه آب در آن نفوذ كند.