آيا زمين، لاستيك‏هاي ماشين را پاک مي‏كند؟

آيا زمين، لاستيك‏هاي ماشين را پاک مي‏كند؟

زمين آنها را پاك نمي‏كند، ولي اگر لاستيک خيس باشد و نور خورشيد بر آن بتابد پاك مي‏شود، البته اگر عين نجاست از آن برطرف شده باشد.