آيا دور انداختن روزنامه‏ها و مجلاتي كه اسم خدا در آن است، ‌جايز است؟

آيا دور انداختن روزنامه‏ها و مجلاتي كه اسم خدا در آن است، ‌جايز است؟

بايد از انداختن آنها در اماكني كه موجب اهانت به آنها مي‏شود، خودداري گردد.