من از وسواس به‎خصوص در مورد طهارت و نماز، رنج مي‏برم، راه حل چيست؟

من از وسواس به‎خصوص در مورد طهارت و نماز، رنج مي‏برم، راه حل چيست؟

شخص وسواس بايد احكام شرعي را فرا گيرد و همة شكهايش را فرو گذارد و هيچ وقت به آنها توجه نكند و در همه چيز بنا را بر طهارت بگذارد، به جز نجاساتي كه به طور قطع ثابت شده و در رساله‏هاي شرعي هم بر آن تصريح شده است و همچنين شك‏هاي در نماز هم فرو گذاشته شود و اصلا بر آن توجه و اهتمامي نگردد. و اين فرد مي‏تواند در حالتهايي كه شك دارد هميشه بنا را بر صحت نماز بگذارد.