آيا ناخن مصنوعي مانعي براي وضو است؟

آيا ناخن مصنوعي مانعي براي وضو است؟

بله، مانع وضو است و بايد قبل از وضو آن‎را برداشت مگر اينکه با چسب دوام دار چسبيده باشد و برداشتن آن جز با شيوه يا درمان ويژه‏اي دشوار باشد؛ مانند وجود نقص‏هاي جسمي در ناخن‏ها. امثال اين حالت‏ها نيز از موانع به حساب نمي‏آيد.