آيا ژل و اسپری به وضو اشکال وارد مي‏کند؟

آيا ژل و اسپری به وضو اشکال وارد مي‏کند؟

کرم هاي ساخته شده از مواد روغني، اگر جذب پوست گردد و اثر ضخيمي از آنها نماند، به وضو و غسل اشکالي وارد نمي‏کند. و همينطور ژل ساخته شده از مواد چسبنده؛ به ويژه که اين مواد در حين تماس با آب از هم متلاشي مي‏شوند.