در وضو هنگام شستن صورت، قسمت جلوي موي سر هم معمولاً آب به آ ن مي‎رسد و خيس مي‏شود، آيا واجب است براي کشيدن مسح سر، خشک گردد؟

در وضو هنگام شستن صورت، قسمت جلوي موي سر هم معمولاً آب به آ ن مي‎رسد و خيس مي‏شود، آيا واجب است براي کشيدن مسح سر، خشک گردد؟

مي‏توان مسح را بر قسمت خشک موي سر کشيد؛ بدون نياز به خشک کردن قسمت ترِ مو.