اگر در هنگام مسح سر،

اگر در هنگام مسح سر، دستم با اندكي از تري موجود در موها، برخورد كند، آيا مسح كشيدن پا با اين رطوبت، اشكال دارد؟ و حكم كسي كه هميشه با يك انگشت مسح پا مي‏كشد، چيست؟

اين كار به مسح پا ضرري نمي‏رساند، كما اينكه مسح پا با يك انگشت هم كفايت مي‌كند، زيرا مسح پا با قسمتي از دست نيز کافي است.