آيا «مذي» و «ودي» موجب باطل شدن وضو مي‏شود؟

آيا «مذي» و «ودي» موجب باطل شدن وضو مي‏شود؟

اين دو آب پاک است و وضو را باطل نمي‏کند و نيازي به غسل هم ندارد.