آيا جايز است زن مستحاضه قرآن بخواند و كلماتش را لمس كند؟

آيا جايز است زن مستحاضه قرآن بخواند و كلماتش را لمس كند؟

جايز است، به شرطي كه آنچه از غسل يا وضو كه بر عهده‏اش بوده انجام داده باشد.