چه وقتي نيت غسل جنابت ادا و قضا مي‏شود؟

چه وقتي نيت غسل جنابت ادا و قضا مي‏شود؟

ادا و قضا در مورد غسل معنا ندارد، اما چون براي نماز واجب مي‏شود پس اگر براي مکلف عمل واجبي پيش بيايد که غسل کردن از شرايط آن باشد، و مکلف غسل را انجام ندهد، مرتکب معصيت شده است.