آيا خالکوبي روي بدن مانعي براي غسل به حساب مي‏آيد و ضرر به غسل و نماز مي‏زند؟

آيا خالکوبي روي بدن مانعي براي غسل به حساب مي‏آيد و ضرر به غسل و نماز مي‏زند؟

خالکوبي ضرري به غسل يا وضو نمي‏زند؛ به‎خصوص اگر رنگي باشد که داخل پوست شده باشد و برآمدگي خاصي بر ظاهر پوست ايجاد نکرده باشد.