آيا در هنگام غسل، واجب است لا به لاي موها دست بکشيم تا مطمئن شويم آب به پوست مي‏رسد؟

آيا در هنگام غسل، واجب است لا به لاي موها دست بکشيم تا مطمئن شويم آب به پوست مي‏رسد؟

رسيدن آب به زير موها در سر و بدن، واجب است ولي دست کشيدن لا‏به‏لاي موها تا وقتي که آب، به مجرد ريخته شدن بر بدن به‏طور حتم به همه جاي آن مي‏رسد، واجب نيست.