چه چيزهايي غسل را باطل مي‏کند؟

چه چيزهايي غسل را باطل مي‏کند؟

غسل، با آنچه آن‎را واجب مي‏کند يعني اموري که به واسطه آنها، غسل واجب مي‏گردد مانند جنابت، حيض، بعضي اقسام استحاضه، ومثل اينها، باطل مي‏شود.