آيا واجب است غسل جنابت را بلافاصله انجام داد؟

آيا واجب است غسل جنابت را بلافاصله انجام داد؟

بلا فاصله انجام دادن غسل جنابت واجب نيست و جايز است آن‎را تا قبل از پايان وقت نماز، به اندازه‏اي که براي غسل و نماز فرصت باشد، به تأخير انداخت.