من دچار

من دچار حالاتي از فراموشي مي‏شوم، به گونه‏اي که بعضي وقت ها مسح سر و پاها را در اين حالات فراموش مي‏کنم، حکم نمازهائي که در اين حالت خوانده‏ام چيست؟

اگر شک به گونه‏اي باشد که الآن شک مي‏کني مسح کرده‏اي يا نه، نسبت به زماني که آن حالت فراموشي بر تو عارض مي‏شود، چيزي بر گردن تو نيست، چون شک بعداز اتمام، ديگر محلي ندارد، در اين حالت اعمال سابق تو صحيح است اما اگر الآن يقين کردي که وضوي تو ناقص و باطل بوده، به‏طور حتم بايد نمازهايي را که با آن وضوي ناقص بجا آورده‏اي قضا کني.