من وضوي جبيره را اشتباه انجام مي‏دادم، آيا بايد نمازم را دوباره ادا کنم؟

من وضوي جبيره را اشتباه انجام مي‏دادم، آيا بايد نمازم را دوباره ادا کنم؟

اگر نقص در وضو به گونه‏اي بوده که آن‎را باطل مي‏کرده، به‌‎طور حتم بايد وضو و نماز اعاده شود.