آيا در مقاربت از پشت، غسل بر زن واجب مي‏شود؟

آيا در مقاربت از پشت، غسل بر زن واجب مي‏شود؟

بنابر احتياط واجب، مقاربت با زن از پشت حرام است و بنابر احتياط واجب، غسل بر او واجب است و بنابر احتياط براي نماز، وضو هم بايد بگيرد. اين حکم بر مرد هم جاري مي‏شود تا زماني که انزال صوت نگيرد، ولي اگر انزال صورت گرفت بخاطر جهش و خروج مني، غسل جنابت کفايت مي‏کند (نياز به وضو نيست).