بنابر نظر آيت الله عظمي خوئي، آيا زن مني دارد يا نه؟

بنابر نظر آيت الله عظمي خوئي، آيا زن مني دارد يا نه؟

از آيت الله عظمي خوئي (رحمه الله) سؤال شد: «آيا استمناء براي زن حرام است؟» ايشان جواب دادند: «بله، با حصول انزال مني». از اين جواب پيداست که ايشان معتقدند زن هم مني دارد. و با تحقق انزال مني، غسل جنابت بر او واجب است و تحقق آن با خروج مني، از مهبل به‎طوري است که با چشم ديده شود.