من از مقلدين آيت الله عظمي خوئي (ره) بودم و نمي‏دانستم ک

من از مقلدين آيت الله عظمي خوئي (ره) بودم و نمي‏دانستم که زن هنگام محتلم شدن واجب است غسل کند، لذا هر وقت محتلم مي‏شدم چون مسئله را نمي‏دانستم غسل نمي‏کردم، بعد از اينکه در تقليد، به شما رجوع کردم، فهميدم که از نظر آيت الله خوئي غسل واجب بوده است. حالا، آيا واجب است نمازهايي که در حدود شش سال زمانی که مقلد آيت الله خوئي بودم را، اعاده کنم؟

اولا: آيت الله العظمي خوئي غسل بر زن را به‏ مجرد محتلم شدن واجب نمي‏داند، بلکه بايد علم به خروج مني از فرج بعد از احتلام، حاصل شود، اگر اين مورد براي تو حاصل نشده باشد و يا در آن شک داشته باشي، غسل بر تو واجب نيست.

دوما : تقليد الان شما از ما، صحت اعمال گذشتة شما را مشخص مي‏کند با وجود اينکه در آن دوران مقلد آيت الله عظمي خوئي بوده ايد.