پس از قراردادن آيودي

پس از قراردادن آيودي ترشحات نامرتبي را بين عادات ماهيانه ام مي‏بينم كه دو يا سه روز ادامه دارد ولي بسيار كم است. آيا در اين ايام مي‏توانم نماز بخوانم و روزه بگيرم؟

اين ترشحات اگر در ايام عادت نباشد ودائما هم در فضاي فرج ديده نشود، استحاضه قليله است. در اين صورت روزه گرفتن، اشكالي ندارد. ولي براي نماز، بايد براي هر نمازي وضو گرفته شود. مثلا براي نماز ظهر، موضع را تطهير و از بيرون آمدن خون جلوگيري کرده، وضو گرفته و نماز مي خوانيد. براي نماز عصر دوباره بايد اين كارها را تكرار كنيد.