يك هفته پس از سقط جنين، ع

يك هفته پس از سقط جنين، عملي روي من انجام گرفت و خونريزي‏ام را طولاني كرد. چه موقع بايد شروع به خواندن نماز كنم؟ ايام نفاس را از چه روزي بايد حساب كنم از روز سقط يا عمل؟

ايام نفاس را بايد از روز سقط حساب كنيد؛ اگر تا ده روز قطع شد همه نفاس است؛ در غير اين صورت به تعداد ايام عادت نفاس، و بقيه استحاضه است.