غسل استحاضه را انجام دادم و

غسل استحاضه را انجام دادم و ايستادم تا نماز بخوانم كه خوني خارج شد.آيا بايد دوباره غسل كنم و يا وضو كافيست؟ و آيا جايز است كه نماز را نشسته بخوانم تا خونريزي نداشته باشم؟

خونريزي ضرري به غسل و وضو نمي‏زند و گريزي از ايستادن در نماز نيست، اگر چه ايستادن باعث خونريزي شود. مگر اينكه ايستادن براي سلامتي زن مضر باشد كه در اين حالت جايز است نشسته نماز بخواند، به صورتي كه خونريزي متوقف شده و از ضرر آن جلوگيري شود.