قضای چند روز نماز بر ذمه شوهرم است و حالا که زمان مناسک حج نزدیک است، ما تصمیم گرفته ایم که به زیارت خانه خدا مشرف شویم. همسرم از آنجایی که عادت ماهیانه اش رسیده است نمی تواند نماز بخواند؛ با این وضعیت آیا برای او جایز است که پیش از ادای نمازی که به گردن دارد به ادای فریضه حج اقدام کند؟

برای وی ادای فریضه حج جایز است، چون وجوب قضای نماز از نظر وقت محدود نیست. او می تواند نماز فوق را پس از بازگشت از حج و با توجه به اوقات فراغتی که دارد به‎جا آورد. اضافه بر این او می تواند نمازی را که بر عهده دارد در وصیتش بگنجاند.