در سفر عمره، با این تصور که هنگام رسیدن به میقات، به تمام معنی از حیض پاکم، به زیارت خانه خدا مشرف شدم؛ هنگامی

در سفر عمره، با این تصور که هنگام رسیدن به میقات، به تمام معنی از حیض پاکم، به زیارت خانه خدا مشرف شدم؛ هنگامی که رسیدم غسل کردم وهنگام عصر وارد مکه مکرمه شدم و پس از نماز مغرب به حمام رفتم و کاملاً از طهارت خودم اطمینان یافتم؛ وضو گرفتم و برای ادای مناسک عمره بیرون رفتم. ولی پس از بازگشت به هتل مایعی با رنگ قهوه ای روشن مشاهده کردم و تا ظهر منتظر ماندم و بار دیگر بیرون رفتم و طواف نساء را دوباره به‎جا آوردم؛ این کار را به این جهت کردم که شوهرم همراهم نبود و برای پرسیدن این مسأله دچار حرج بودم. تکلیفم را بیان کنید؛ رحمت خدا بر شما باد!

کار شما صحیح است و چیزی بر عهدة شما نیست؛ مایع فوق اگر پس از روزهای عادت یا پس از سه روز، برای کسانی که عادت شان روزهای معینی ندارد، دیده شود، خون عادت ماهیانه به حساب نمی‎آید.