مردی است

مردی است اهل سوریه که در عربستان و نزدیک مکه کار می‏کند. زمانی که وی از کشورش می‎آید از یکی از مواقیت عبور می‏کند؛ آیا واجب است که برای عمره محرم گردد؟

اگر داخل مکه شود، بدون عمره جایز نیست. اما اگر نزدیک مکه کار کند و مجبور نگردد که داخل مکه شود، نیازی به احرام نیست.