برای ادای عمرة ماه رجب به مکه رفتم و پسر یازده ساله و دختر نه ساله ام را نیز به همراه بردم، اما دو همراه من به سبب ازدح

برای ادای عمرة ماه رجب به مکه رفتم و پسر یازده ساله و دختر نه ساله ام را نیز به همراه بردم، اما دو همراه من به سبب ازدحام زیاد، با این که احرام بسته بودند و تلبیه گفتند، نتوانستند کل مناسک عمره را به‎جا آورند؛ سپس به وطن خود بازگشتیم؛ حال تکلیف و حکم شرعی چیست؟

وقتی آن دو به سن بلوغ نرسیده اند، گناهی برای آنها ثبت نمی شود و این امر اثری بر احرام آن دو پس از رسیدن به سن بلوغ؛ مثلا در باب طواف نساء، هم ندارد.