آیا لمس زن در خلال احرام که موجب کفاره می‏‏گردد، تنها لمس پوست است یا حتی شامل لمس سر زن هم می‏‏گردد؟

آیا لمس زن در خلال احرام که موجب کفاره می‏‏گردد، تنها لمس پوست است یا حتی شامل لمس سر زن هم می‏‏گردد؟

«لمس»، بر لمس هر جزء از بدن صدق می‏کند. اما لمسی که ممنوع است، لمس شهوانی است و لمس معمولی همسر یا محارم اشکالی ندارد.