من و همسرم دوست داریم برای به‎جا آوردن عمره به زیارت خانة خدا مشرف شویم. همسرم از غده هایی در جاهایی از بدنش رنج می برد؛

من و همسرم دوست داریم برای به‎جا آوردن عمره به زیارت خانة خدا مشرف شویم. همسرم از غده هایی در جاهایی از بدنش رنج می برد؛ این موجب می شود تا بخش هایی از بدن او را عریان کرده و معالجه کنم. گاهی هم از این غده ها خون بیرون می‎آید، فتوای جنابعالی در بارة این مسأله چیست؟

این امر اشکالی برای ادای عمره و صحت آن ندارد و شرع شما را از لمس شهوانی در خلال احرام بر حذر می دارد. اما خون زخم پیش از بهبودی، در نماز و هر عملی که در آن طهارت شرط است مانند طواف، بخشیده است.