آیا صحبت ک

آیا صحبت کردن جوان محرم با دختری که از محارم وی نباشد و به منظور کسب اطمینان نسبت به این جوان، با وی تماس گرفته باشد، موجب بطلان عمرة وی می‏‏گردد یا نه؟

این کار از مبطلات عمره نیست. اما گاهی و در صورتی که به سخنان وی با شهوت گوش فرا دهد، در تنافی با احرام اوست.