بزودی عازم حج می گردم. اما با مشکلی روبرو هستم اینکه در خلال جابه‎جایی احساس تهوع می کنم. از سویی استفاده از دارو برا

بزودی عازم حج می گردم. اما با مشکلی روبرو هستم اینکه در خلال جابه‎جایی احساس تهوع می کنم. از سویی استفاده از دارو برایم ضررهای جانبی زیادی دارد. ولی به جز استفاده از دارو راه حل دیگری هم هست و آن جویدن آدامس با طعم نعناع است؛ آیا این کار در خلال احرام جایز است؟

جویدن آن آدامس حتی اگر ضرورتی در کار نباشد، جایز است.