م

می‎خواهم بدانم، آیا جایز است از وازلین (نوع کرم دست و صورت) در خلال ادای حج استفاده کنم و بر مو و بدنم بمالم؛ با توجه به این که بی بو و بی رنگ است؟

این کار جایز نیست؛ گرچه بوی خوش نداشته باشد، جز این که برای مداوا باشد، در این صورت جایز خواهد بود.