آیا جایز است ک

آیا جایز است که حج گذار در خلال احرام از کرم ضد آفتاب استفاده کند؛ هم اکنون پوست صورتم را با لیزیر مداوا می کنم و ضرورت دارد که آنرا از اشعة آفتاب محافظت کنم؟

مالیدن چیزی (کرم) به بدن و صورت در خلال احرام به منظور مداوا حرام نیست.