بزرگسالان ما می گفتند: اگر کسی از

بزرگسالان ما می گفتند: اگر کسی از بستگان به حج مشرف شود، برای بستگانش جایز نیست که در عید فطر دستشان را حنا بندند، زیرا این کار حج آن شخص را باطل می‏کند؛ این سخن چقدر درست است؟

این گفته صحیح نیست.