یکی از خوهران پیش از احرام پودر اندکی را بر صورتش قرار داده و پس از آن احرام کرده است و همچنین از مواد ضد عرق استفا

یکی از خوهران پیش از احرام پودر اندکی را بر صورتش قرار داده و پس از آن احرام کرده است و همچنین از مواد ضد عرق استفاده کرده است؛ با علم به این که عطر آن تقریبا از بین می‎رود و به درجه ای است که خود وی بوی آن را احساس نمی‏کند؛ او اکنون می ترسد که حجش باطل باشد؟

حجش ان شاء الله صحیح است.