سرم در معرض طاسی قرار گرفته است، آیا جایز است آن را جراحی زیبایی کنم؛ در این جراحی متخصص، موی طبی

سرم در معرض طاسی قرار گرفته است، آیا جایز است آن را جراحی زیبایی کنم؛ در این جراحی متخصص، موی طبیعی را که موی من نیست روی توری که از مادة طبی ساخته شده است، می کارد و سپس این تور را با استفاده از مادة پزشکی به پوست سرم می چسپاند. این تور بگونه ای است که آب در آن نفوذ کند، زیرا از شکاف های کوچکی مانند پوست طبیعی درست شده است. هدف از همه این ها در قدم اول از بین بردن طاسی است؛ آیا این کار جایز است؟ اگر جایز است در خلال ادای مناسک حج تکلیف چیست؟ آیا باید به عنوان پوست طبیعی سر با آن معامله کنم و هنگام احرام برداشتن آن لازم نیست؟

اگر این تور از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی‏کند، اشکالی برای صحت غسل ندارد. اما برای وضو اشکال دارد. مگر این که بتوان آن را اندکی برداشت تا بخشی از جلو سر را مسح کرد. مادامی که این تور چسبی است نمی توان با آن به عنوان پوست طبیعیی برخورد کرد، بنابراین اگر ممکن باشد باید آن را در خلال احرام برداشت، زیرا برای مرد جایز نیست که در خلال احرام سرش را بپوشاند.