اگر حج گزار احتمال دهد که حکم قاضی حجاز دربارة هلال ماه ذی الحجه مط

اگر حج گزار احتمال دهد که حکم قاضی حجاز دربارة هلال ماه ذی الحجه مطابق با معیار های شرعی در مذهب ماست و بر همین اساس باآنان حج به‎جا آورد،

سپس وقتی به وطنش برگشت به مخالفت این حکم با مذهب مااطمینان پیدا کند و برایش روشن گردد که مثلاً روز عرفه، عید بوده است؛ آیا حج او به این جهت که در حین ادای مناسک احتمال موافقت می داده است، از حجة الاسلام مجزی است؟

حج او صحیح و ذمة او بری است. نظر ما این است که حتی در صورت علم داشتن به مخالفت با معیار های شرعی مذهب ما، عمل وی مجزی است. و الله عالم.