از آنجایی که من مشغول خدمت حجاج هستم، این امر می طلبد که هر از چندگاهی میان مکه و مشعرها رفت و آمد کنم، آیا برای م

از آنجایی که من مشغول خدمت حجاج هستم، این امر می طلبد که هر از چندگاهی میان مکه و مشعرها رفت و آمد کنم، آیا برای من در حالی که حج گزارم، جایز است که پای بند به مواقف (عرفه مزدلفه و منی) نباشم؟ یا این که این کار جایز نیست و در این صورت نمی توانم حج به‎جا آورم؟

باید به مواقف و احکام ادای مناسک پای بند باشی، جز در مقداری که پیش از پایان یافتن زمان معتبر در وقوف، براساس آنچه که در احکام مناسک بیان گردیده است، خروج از مواقف جایز است. به عنوان نمونه کسی که عهده دار امور زنان یا اشخاص ضعیف مانند سالمندان است- به شرط این که حج وی حج نیابی نباشد- می تواند به وقوف در مزدلفه، هنگام شب بسنده کند، ولی اگر بتواند پیش از طلوع برگردد، واجب است که این کار را بکند.