شخصی است که دچار بیماری قلبی است و نمی تواند بدون لحظه ای استراحت طوافش را کامل کند؛ لذا برای مدت، حدوداً

شخصی است که دچار بیماری قلبی است و نمی تواند بدون لحظه ای استراحت طوافش را کامل کند؛ لذا برای مدت، حدوداً نیم ساعت یا کمتر، در خلال دورهای طواف استراحت می‏کند. وی در هیچ طواف واجبی که بر عهدة اوست، نایب هم نمی گیرد، حال تکلیف او چیست؟ آیا این امر اشکالی برای حجة الاسلام او دارد؟ تکلیف او در باب بیرون آمدن از احرام چیست؟ و سؤال آخر این که تکلیف وی نسبت به طواف النساء و حلال شدن زن چه می شود؟

این مشکل به صحت طواف او اشکالی وارد نمی سازد.