خدای متعال بر شخصی منّت گذاشته و

خدای متعال بر شخصی منّت گذاشته و توفیق تشرف به بیت الله الحرام و ادای عمره را به وی ارزانی داشته است. او همة اعمال عمرة مفرده را با جمعی از زائران به‎جا آورده است؛ سپس در خلال حضورش در مکه سه عمرة متفاوت دیگر را انجام داده است، ولی در هیچ یک از آنها به سبب جهل به حکم، طواف نساء را به‎جا نیاورده است، حال تکلیف وی چیست؟

وی باید از نزدیکی با زنان خود داری کند تا زمانی که شخصی را موظف کند که به نیابت از او سه بار طواف نساء را به‎جا آورد.