فردی هستم که باد از من زیاد خارج می‏‏گردد و دچار شک زیادی نیز هستم؛ به ع

فردی هستم که باد از من زیاد خارج می‏‏گردد و دچار شک زیادی نیز هستم؛ به عمره رفتم و پس از بازگشت فهمیدم که طواف نساء من باطل است؛ آیا کافی است که کسی به نیابت از من، حتی اگر خودم قادر به رفتن باشم، عمره را به‎جا آورد؟

اگر زیاد شک کردن حاصل وسواس باشد؛ در این صورت مکلف نباید به چنین شک هایی اعتنا کند، بلکه باید چنین شک هایی را نادیده انگارد، بنابراین اگر باور تو به بطلان طواف، معلول چنین وسواسی است، لازمه این امر حکم به صحت طواف است و ضرورتی برای اعادة آن نیست. اما اگر به باطل بودن طواف یقین داری، در این صورت اشکال به طواف نساء مربوط است و شما می توانید برای اعادة آن نایب بگیری. اما این که زیاد محدث می شوی، اگر تکرار وضو برای هر بار حدثی که رخ می دهد، حرجی برای شما داشته باشد، فقط یک وضو برای طواف و یکی برای نماز طواف، بر شما واجب است.