من با جوانی سنی ازدواج کردم و او طواف نساء را از آن جهت که مست

من با جوانی سنی ازدواج کردم و او طواف نساء را از آن جهت که مستند قرآنی وجود ندارد که بر آن تصریح کند، نمی پذیرد؛ از جنابعالی می‎خواهم که با ارائه دلیل،به این مسئله پاسخ دهید. وآیا این گفته صحیح است که اگر وی طواف نساء به‎جا نیاورد، رابطة زناشویی به زنا تبدیل می‏‏گردد؟ موضع اهل سنت در قبال طواف نساء چیست؟ و آیا رابطه های زناشویی آنان حرام است؟

ترک طواف نساء از سوی او تأثیری بر رابطة زناشویی شما ندارد و بدون کمترین شکی، تو برای او حلال باقی خواهی ماند؛ همچنان که رابطة زناشویی در میان خود اهل سنت نیز با انجام ندادن طواف نساء اشکال پیدا نمی‏کند؛ به همین جهت فرزندان آنان از این جهت مشروع هستند. در بعضی روایات از ائمه (ع) نقل شده است که طواف وداع همان طواف نساء است پس مشکلی از این جهت وجود ندارد؛ همچنان که سنت شریفی که از طریق اهل بیت(ع) به ما رسیده است، نیز دلیل بر این امر است.