همسرم روز عید قربان، ساعت چهار عصر از مزدلفه به

همسرم روز عید قربان، ساعت چهار عصر از مزدلفه به منی می رسد و تا غروب آفتاب، جمرة عقبه را رمی نکرد و وقتی به خیمه رسید راهنمای دینی کاروان به او گفت: از آنجایی که دربارة تقصیر کردن در شب، در مناسک سید فضل الله استفتایی وجود ندارد، در این زمینه به فتوای علمای دیگر رجوع کن (تجزیه در تقلید را بپذیر)، نظر حضرت عالی در مورد این مسأله چیست؟

در صورتی که وی قربانی را ولو به صورت اجمالی معین کند، تقصیر برایش جایز است.