در صورتی که

در صورتی که حج گزار در اثر ازدحام شدید از بیتوته دوم در منی، تأخیر داشته باشد؛ مثلاً من با تأخیر چند دقیقه ای رسیدم، تکلیف چیست؟ آیا کفاره بر من واجب است؟

چیزی بر گردن تو نیست و خداوند انشاالله اعمال نیک را از تو می پذیرد!